Twee nieuwe aspirant bestuursleden

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we twee mensen bereid hebben gevonden om het bestuur te gaan versterken. Vanaf heden zullen daarom als aspirant bestuurslid de volgende heren aan onze vergaderingen deelnemen.

Frans Croonen

Frans Croonen (1947) heeft het grootste deel van zijn leven gewoond en gewerkt in ’s-Hertogenbosch. Hij is opgegroeid op De Vliert en nu, samen met zijn echtgenote Marie-Louise, woonachtig in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch (Visstraat). Hij is werkzaam geweest in de zorg. Onder meer als huisarts in Empel en als bestuurder van diverse ziekenhuizen waaronder het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

“Door beëindiging van mijn interim-managementactiviteiten dit jaar heb ik ruimte gekregen voor vrijwilligerswerk. Bij de Kring kan ik mijn bestuurlijke ervaring inzetten en tegelijkertijd mijn belangstelling kwijt voor het bijzondere historische erfgoed van onze stad. Ik voel me aangesproken door het elan en de koers van het bestuur waarvan ik nu aspirant lid mag worden en hoop daar mijn steentje bij te kunnen dragen.”

 

 

Jan van der Meer

Jan van der Meer (1950) is geboren te Delft en heeft daar vervolgens 30 jaar gewoond. Nu is hij, met zijn echtgenote Dimmy, woonachtig te Vught (Heunpark). Ze hebben vier kinderen en inmiddels zes kleinkinderen.

“Na mijn studie chemie in Delft heb ik veel bemoeienissen gehad met, en invulling gegeven aan, de vele ontwikkelingen rond het milieu (lucht-, water- en bodemverontreiniging) in Nederland en de ons omringende landen. Gedurende de afgelopen 30 jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan de thema’s afval, recycling en energie. E.e.a. via een eigen organisatie, als ook een aantal jaren in dienst van de Franse multinational Suez. Tenslotte heb ik er voor gekozen om op 67-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Naast mijn hobby’s muziek (piano) en golf heb ik in 2016 de gelegenheid gekregen om opgeleid te worden tot schippergids op onze Binnendieze.”

 

 

We hebben Jan gevraagd primair aandacht te geven aan de “natte tak” en Frans aan het Kenniscentrum.

In de Bossche Kringen van oktober zullen zij zich verder aan u voorstellen. Op de eerstvolgende ALV willen wij hen aan u voor benoeming voordragen.

We zijn heel blij met deze versterking en wensen Frans en Jan succes toe.

 

Namens het bestuur van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch,

Yvonne Moerman, voorzitter

Terug naar boven