De vereniging Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch is inmiddels een begrip in onze stad en omstreken en ook landelijk krijgen met name de publieksactiviteiten die de kring organiseert steeds meer naam. Mede door de breed georiënteerde doelstellingen van onze vereniging, is het aantal leden ook aanzienlijk … Lees verder 


OPROEP

Binnen het Kenniscentrum van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch is momenteel een 12-tal werkgroepen actief.

De activiteiten lopen uiteen van studie, onderzoek, tot het bijdragen aan actuele projecten en kennisoverdracht. Theoretische én toegepaste heemkunde, verleden, heden én toekomst komen aan bod.

’s-Hertogenbosch is een echte ‘waterstad’, en binnen onze activiteiten neemt ‘Water’ reeds een grote plaats in. Wereldwijd zien we toenemende aandacht voor het belang van ‘Water’, mede in relatie tot klimaat.

Met het realiseren van ‘Water- en Vestingmuseum in het Kruithuis’ staat de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch in de geschiedenis én in de actualiteit. Voor projecten en initiatieven op het gebied van ‘Water’ wordt het bestuur bijgestaan door de Taakgroep ‘Het Bossche Water’.

Voor kennisvorming, studie en onderzoek zou het bestuur binnen het Kenniscentrum graag komen tot een nieuwe gespecialiseerde werkgroep. Voor deze nieuwe werkgroep ‘Water en Landschap’ roept het bestuur belangstellenden op zich aan te melden voor een oriëntatiegesprek.

Vrijwilligers die reeds binnen het Kenniscentrum actief zijn kunnen zich natuurlijk ook aanmelden.

Binnen de nieuwe werkgroep zijn vrijwilligers vanuit diverse disciplines welkom, watergeschiedenis, natuur en landschap, aardwetenschappen maar ook mensen met bijvoorbeeld computer- of onderzoek vaardigheden. Er ligt reeds een verlanglijstje voor studie onderwerpen….

Taakgroep en bestuur willen komen tot een ‘Canon van het Bossche Water’!

Heb je belangstelling? Meld je aan bij Wim Jansen; wthjansen@gmail.com voor een afspraak. Bij het oriëntatiegesprek zal tevens een lid van het bestuur van het Kenniscentrum aanwezig zijn.

Met vriendelijke groet,
Taakgroep Het Bossche WaterUitzending Holland van Boven op SBS6Privacyverklaring.

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens  hebben wij een privacyverklaring opgemaakt waarin wordt vermeld welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt en waarom. Verder wordt vermeld  hoe wij vervolgens met uw persoonsgegevens omgaan.
De privacyverklaring kunt u hier lezen.


Kring Vrienden lid van UNESCO’s Netwerk van Watermusea

UNESCO’s  wereldwijde netwerk van watermusea heeft Kring Vrienden uitgenodigd om toe te treden tot dit Netwerk. Het bestuur heeft deze uitnodiging met trots aanvaard.

Reeds in 2017 heeft de Kring al aansluiting gezocht bij dit initiatief en met de organisatie van de internationale conferentie ‘Towards a Global Netwerk of Water Museums ‘ in mei 2018 mede bijgedragen aan de oprichting van dit Netwerk.

Water en ’s-Hertogenbosch zijn door de eeuwen heen als vriend en vijand aan elkaar verbonden. Innovatieve watermanagementmodellen zijn ingezet ter verdediging en bescherming van ’s-Hertogenbosch in tijden van oorlog

Ervaringen en best practises uit het verleden die het waard zijn om wereldwijd te delen met andere watermusea en die mogelijk ook als inspiratie kunnen dienen bij het bedenken van oplossingen in de toekomst.

Met het instellen van UNESCO Global Network of Water Museums wordt ingezet op het door delen van kennis, ervaringen en best practises bijdragen aan het wereldwijd duurzaam omgaan met water.

De komende maanden zal binnen de Kring door een nog in te stellen ‘Kringbrede’ werkgroep worden onderzocht hoe in samenwerking met UNESCO en andere leden van het Netwerk invulling kan worden gegeven aan dit lidmaatschap. De Kring wil zich daarbij richten op ‘educatie’.


 

 

 

Bossche Speur & Lekkernijen Wandeling

Den Bosch ontdekken aan de hand van een speurwandeling en af en toe lekker een restaurant inschieten om culinair bij te komen. Knusser kun je een stad niet leren kennen. Daarom komt de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch deze winter met de Bossche Speur & Lekkernijen Wandeling.
De Wandelspeurtocht voert u door Bossche straten, stegen en pleinen en u leest over allerlei leuke wetenswaardigheden van onze mooie stad. Lees meer>

Lid worden?

Met een lidmaatschap steunt u niet alleen onze vereniging, maar u krijgt er ook iets voor terug … Lees verder

Laatste nieuws

De paardjes van het stadhuis

Terug naar boven