De vereniging Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch is inmiddels een begrip in onze stad en omstreken en ook landelijk krijgen met name de publieksactiviteiten die de kring organiseert steeds meer naam. Mede door de breed georiënteerde doelstellingen van onze vereniging, is het aantal leden ook aanzienlijk … Lees verder 


Verbluffende theatersolo in het Zwanenbroedershuis.

Het is september 1629.
’s-Hertogenbosch wordt al vier maanden belegerd door de troepen van Prins Frederik Hendrik. Grote delen van de stad zijn verwoest, het dodental loopt op. Hongersnood en ziekte teisteren de bevolking. In het Zwanenbroedershuis krijgen bisschop Michael Ophovius en militair gouverneur Van Grobbendonck te horen dat er geen hoop meer is op bevrijding. Vanaf dat moment staat bisschop Ophovius voor een onmogelijke keuze. Moet hij, zoals de gouverneur wil, de burgers oproepen de stad tot de laatste druppel bloed te verdedigen? Of moet hij capituleren, wat verbanning van hemzelf, zijn broederschap en de katholieke kerk inhoudt?

Lees meer en reserveer HIER.Uitzending Holland van Boven op SBS6Privacyverklaring.

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens  hebben wij een privacyverklaring opgemaakt waarin wordt vermeld welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt en waarom. Verder wordt vermeld  hoe wij vervolgens met uw persoonsgegevens omgaan.
De privacyverklaring kunt u hier lezen.


Kring Vrienden lid van UNESCO’s Netwerk van Watermusea

UNESCO’s  wereldwijde netwerk van watermusea heeft Kring Vrienden uitgenodigd om toe te treden tot dit Netwerk. Het bestuur heeft deze uitnodiging met trots aanvaard.

Reeds in 2017 heeft de Kring al aansluiting gezocht bij dit initiatief en met de organisatie van de internationale conferentie ‘Towards a Global Netwerk of Water Museums ‘ in mei 2018 mede bijgedragen aan de oprichting van dit Netwerk.

Water en ’s-Hertogenbosch zijn door de eeuwen heen als vriend en vijand aan elkaar verbonden. Innovatieve watermanagementmodellen zijn ingezet ter verdediging en bescherming van ’s-Hertogenbosch in tijden van oorlog

Ervaringen en best practises uit het verleden die het waard zijn om wereldwijd te delen met andere watermusea en die mogelijk ook als inspiratie kunnen dienen bij het bedenken van oplossingen in de toekomst.

Met het instellen van UNESCO Global Network of Water Museums wordt ingezet op het door delen van kennis, ervaringen en best practises bijdragen aan het wereldwijd duurzaam omgaan met water.

De komende maanden zal binnen de Kring door een nog in te stellen ‘Kringbrede’ werkgroep worden onderzocht hoe in samenwerking met UNESCO en andere leden van het Netwerk invulling kan worden gegeven aan dit lidmaatschap. De Kring wil zich daarbij richten op ‘educatie’.


 

 

 

Bossche Speur & Lekkernijen Wandeling

Den Bosch ontdekken aan de hand van een speurwandeling en af en toe lekker een restaurant inschieten om culinair bij te komen. Knusser kun je een stad niet leren kennen. Daarom komt de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch deze winter met de Bossche Speur & Lekkernijen Wandeling.
De Wandelspeurtocht voert u door Bossche straten, stegen en pleinen en u leest over allerlei leuke wetenswaardigheden van onze mooie stad. Lees meer>

Lid worden?

Met een lidmaatschap steunt u niet alleen onze vereniging, maar u krijgt er ook iets voor terug … Lees verder

Laatste nieuws

  • 75-jaar bevrijding.

    De Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch is klaar voor de viering …
  • Varen met gehandicapten

    De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch zet ook op sociaal maatschappelijk …
  • Bosch rondje Bourgondisch

    Combineer cultuur en culinaire genoegens in het Bosch Rondje Bourgondisch. …

De paardjes van het stadhuis

Terug naar boven