Algemeen

Voorzitterschap Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Yvonne Moerman heeft aangegeven niet terug te keren als voorzitter van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Op 24 juni aanstaande nemen wij in de Algemene Ledenvergadering (ALV) afscheid van Yvonne en danken wij haar voor haar jarenlange inzet als betrokken, toegewijde en ‘warme’ voorzitter.
Yvonne Moerman - ©Marc Bolsius
Met instemming van bestuur en Raad van Toezicht blijft Nicolette Kroezen tot die datum de functie van waarnemend voorzitter invullen. Het bestuur draagt voor de Algemene Ledenvergadering van 24 juni een kandidaat voor het voorzitterschap voor.

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan kunt u contact opnemen met bestuurslid Harry Hulshof via e-mail: h.hulshof@kringvrienden.nl