Algemeen

Vernieuwd ledenbeleid

In Bossche Kringen #5 publiceerden we het volgende artikel over het nieuwe ledenbeleid per 1 januari 2024. Lees hier wat het nieuwe ledenbeleid voor u kan betekenen.
Binnenhaven 's-Hertogenbosch
Stappen naar een vernieuwd ledenbeleid: boeien en binden

Het vijftigjarig bestaan van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch geeft naast reflectie op de voorbije mooie jaren ook kansen voor de nabije toekomst. De reflectie, mede met behulp van de ledenpeiling in mei, heeft geleid tot een nieuwe stap in de vereniging: meer contact met onze leden. De Vereniging wil de leden boeien en binden. Leden maken namelijk het bestaan van de vereniging mogelijk en zij vormen de bron van waaruit we vrijwilligers kunnen werven.

Gedifferentieerd ledenbeleid

Uit de ledenpeiling van voor de zomer is gebleken dat het overgrote deel van de leden nu heel tevreden is met het lidmaatschap. Dat kost € 20,- en daarvoor ontvangt u vijf edities van het magazine Bossche Kringen en steunt u de vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Tijdens de ALV hebben de aanwezigen ingestemd met een contributieverhoging. Maar om leden en nieuwe leden te boeien en te binden aan de vereniging is er een gedifferentieerd ledenbeleid in ontwikkeling voor 2024. Drie lidmaatschapsvarianten waarbij u steeds wat meer voordeel haalt uit uw lidmaatschap. Als u wat meer betrokken wilt zijn bij de activiteiten van de Kring, is dat vanaf volgend jaar dus mogelijk.

Lees hieronder wat de lidmaatschapsvarianten zijn.

1.    Regulier Vrienden-lidmaatschap á € 25,- per jaar: het basislidmaatschap dat we al jaren kennen en voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuurhistorie van ’s-Hertogenbosch. Bij dit lidmaatschap ontvangt u vijf edities Bossche Kringen, een gratis wandeltocht voor twee personen en toegang tot de digitale nieuwsbrief.
2.    Actief Vrienden-lidmaatschap á € 45,- per jaar: Actief Vrienden willen we graag onze kennis en kunde overdragen en hen warm maken voor een eventuele vrijwilligersrol. Actief Vrienden-leden krijgen naast de voordelen van het reguliere lidmaatschap de volgende aanvullende voordelen: toegang (met ledenkorting) tot vier Kring-kennisbijeenkomsten over de cultuur & historie van ’s-Hertogenbosch (elk kwartaal; mogelijk later uit te breiden). Deze Kring-kennisbijeenkomsten worden in een prettige omgeving georganiseerd, er is een drankje, soms een hapje, en ruimte voor interessante ontmoetingen. Voor twee leden binnen één gezin kost het Actief Vrienden-lidmaatschap € 70,-, zij ontvangen één magazine per adres.
3.    VIP Vrienden-lidmaatschap á € 60,- per jaar en voor twee ‘vrienden’ in één gezin € 100,- per jaar: VIP Vrienden krijgen extra VIP-voordeel. Dit geven we vorm door een extra 5e Kring-Kennisbijeenkomst te organiseren, bijvoorbeeld rondom de hoogtepunten van de felbegeerde cursus Boschlogie, een gratis boottocht en zij worden als eerste uitgenodigd bij nieuwe activiteiten, openingen en excursies. 

Alle leden ontvangen een deze dagen per e-mail een bericht met deze nieuwe keuzemogelijkheden. Leden zijn niet verplicht over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm. Als er geen keuze wordt gemaakt, blijven zij Regulier Vrienden-lid en verandert er verder niks. 

Professionalisering

Daarnaast is het Bedrijfsbureau van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch achter de schermen hard aan het werk om de ledenadministratie te professionaliseren. Een nieuw systeem voor het vereenvoudigen en efficiënter maken van alle processen rondom leden en vrijwilligers. Vanaf volgend jaar krijgen alle leden het verzoek om in te stemmen met een automatische incasso, zodat de contributie in de toekomst jaarlijks automatisch wordt geïnd, tot wederopzegging van het lidmaatschap.

Contact
Stadswandeling Historische binnenstad 's-Hertogenbosch


Mocht u vragen of suggesties hebben over het vernieuwde ledenbeleid, stuur dan een e-mail naar bestuur@kringvrienden.nl