Algemeen

Leden gevraagd voor de Ledenadviescommissie

In de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2023 jongstleden is met groot enthousiasme het voorstel omarmd om een Ledenadviescommissie in te stellen. De commissie is duidelijk bedoeld als ‘inspraakorgaan’ vanuit de leden. De Kring is een grote vereniging en het is belangrijk dat suggesties, wensen en signalen van leden het bestuur bereiken.
 
De commissie zal uit drie tot vijf leden bestaan. Peter van den Berghe, initiatiefnemer van deze commissie, is bereid een jaar het voorzitterschap op zich te nemen en de commissie zo een goede start te geven.
 
Voelt u zich betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging? Neem dan nu zitting in de Ledenadviescommissie. Aanmelden kan via het invulformulier: Ledenadviescommissie