Nieuw: Kinderspeurtocht door de binnenstad

We hebben weer een nieuw, heel leuk product voor kinderen. Een kinderspeurtocht door de binnenstad, samengesteld door onze gids Nell Hogenboom.
In een kleurrijke folder staat de plattegrond van onze binnenstad met daarop cijfers. De kinderen kunnen van te voren de cijfers door middel van een lijn met elkaar verbinden zodat ze meteen zien hoe ze moeten lopen. Onderweg krijgen ze zeventien vragen om te beantwoorden waarbij ze kunnen kiezen uit drie antwoorden. Bij ieder antwoord hoort een letter. Aan het einde van de speurtocht vormen deze letters de oplossing.
Na afloop van de wandeling, die begint aan de Markt en eindigt aan de Parade, mogen de speurders hun oplossing aan de balie komen vertellen. Ze krijgen dan een pagina met alle antwoorden en natuurlijk een leuk aandenken.
Deze kinderspeurtocht is te koop aan onze balies en kost één euro.

Terug naar boven