Doelstelling

De werkgroep Vestingwerken bevordert de instandhouding en de herkenbaarheid van de Vesting en de Stelling van ’s‑Hertogenbosch, de daarbij behorende militair-historische infrastructuur en overblijfselen van de belegeringswerken van het Beleg van 1629. De werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeenten waarin de Vesting en/of de Stelling en/of de belegeringswerken liggen. Zij adviseert hierbij over projecten die deze (kunnen) raken. De prioriteit ligt bij de gemeente ’s‑Hertogenbosch. De werkgroep vergaart kennis over de vestingbouwkunde en draagt deze uit.


Werkwijze

De werkgroep vergadert 6 à 7 keer per jaar. De taken worden onderling verdeeld.


Activiteiten

  • Onderzoek van de historie en de vestingbouwkundige ontwikkelingen van de Vesting, van de Stelling ’s‑Hertogenbosch en van de belegeringswerken van 1629.
  • Kritisch volgen van de (restauratie)plannen van de gemeente ’s‑Hertogenbosch en omliggende gemeenten.
  • Deelname aan de klankbordgroep Vestingwerken van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
  • Adviseren en gebruik maken van inspraakprocedures en zo nodig bezwaar aantekenen tegen ongewenste ontwikkelingen. Hierbij overlegt en coördineert de werkgroep met andere belanghebbende organisaties.
  • Geven van vestingbouwkundige voorlichting en lezingen.
  • Verzorgen en realiseren van de module Vestingwerken van de cursus Boschlogie III. Daarnaast een bijdrage leveren aan de cursus Boschlogie I, aan  de Rambo-cursus van de gemeente en aan interne opleidingen en bijscholingen van de Kring.
  • Opstellen en uitgeven van het informatiebulletin “Nieuws Voor VestingBoschlogen”.

 

Terug naar boven