Taak:

 • De werkgroep Vestingwerken bevordert de instandhouding en de herkenbaarheid van de Vesting en de Stelling van ’s-Hertogenbosch met de daarbij behorende militair-historische infrastructuur zoals die zich heeft ontwikkeld tot het einde van de 19e eeuw, inbegrepen inundaties.
 • De werkgroep bevordert de instandhouding en herkenbaarheid van de overblijfselen van de Staatse belegeringswerken van het Beleg van 1629.
 • De werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeenten waarin de vesting, de Stelling en de belegeringswerken liggen. Zij adviseert hierbij over projecten die deze (kunnen) raken. De nadruk ligt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • De werkgroep verzamelt kennis over vestingbouwkunde, militaire inundaties, krijgshistorie en krijgskunde en draagt deze uit.
 • De werkgroep houdt de syllabus up-to-date voor de module “Vestingwerken” van de cursus Boschlogie.
 • De werkgroep ondersteunt desgevraagd de stads- en schippersgidsen. 

Datum oprichting:

18 november 1996.

Speerpunten:

 • Initiatief nemen om te komen tot een structureel overleg met de Afd Erfgoed van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De WG beschikt over veel kennis en wil die graag inzetten om in de Cultuurhistorische visie 2012-2029 aangegeven projecten die relatie hebben met vestingwerken te realiseren. Daarnaast aandacht voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie en het Zuid-Willemspark. Voor de projecten in het kader van linie 1629 wordt ook gedacht aan samenwerking met de Stichting De Groene Vesting en de Stichting Fort Isabella.
 • De werkgroep staat klaar om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Kruithuis als vestingmuseum

Daarnaast gelden ook voor 2019 de volgende speerpunten:

 • Onderzoek van de historie en de vestingbouwkundige ontwikkelingen van de vesting, van de Stelling ’s-Hertogenbosch en van de belegeringswerken van 1629.
 • Onderzoek van de ontwikkeling van de militaire inundaties in de Stelling van ’s-Hertogenbosch.
 • Kritisch volgen van de (restauratie)plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten.
 • Binnen de spelregels van de Kring Vrienden adviseren, gebruikmaken van inspraakprocedures en zo nodig bezwaar aantekenen tegen ongewenste ontwikkelingen. Hierbij overlegt en coördineert de werkgroep met andere belanghebbende organisaties.
 • Geven van vestingbouwkundige voorlichting en lezingen.
 • Verzorgen en realiseren van de modules Vestingwerken van de cursus Boschlogie III en een bijdrage leveren aan de cursus Boschlogie I en de Rambo-cursus van de gemeente en aan interne opleidingen en bijscholingen van De Kring Vrienden.

Contactpersoon:

Jan van den Berg.

 

Terug naar boven