Doelstelling

In kaart brengen en verklaren van geografische namen in en rond de stad ’s‑Hertogenbosch. Het gaat daarbij om het zoeken naar aanduidingen van buurten, wijken, straten, akkers en dergelijke door de eeuwen heen.


Werkwijze

  • Inventariseren: welke namen zijn er?
  • Lokaliseren: welke plaats benoemen ze?
  • Dateren: van wanneer zijn ze bekend?
  • Verklaren: wat betekenen ze en waarom worden ze zo genoemd?

Activiteiten

  • Archiefonderzoek t.b.v. inventariseren, lokaliseren en dateren.
  • Literatuuronderzoek t.b.v. verklaringen.
  • Opzetten van documentatiesysteem (database).
  • Publiceren en presenteren van resultaten.
  • Onderhouden van contacten met andere werkgroepen.

 

Terug naar boven