Link naar website Bossche klokkengroep.

Kerken en kloosters_1Doelstelling

Het vergaren en uitdragen van kennis op het gebied van materieel en immaterieel religieus erfgoed in ’s‑Hertogenbosch.


Werkwijze

Er wordt gewerkt met projectgroepen.


Kerken en kloosters_2Activiteiten

 • Bevorderen van een passende bestemming voor leegkomende kerk- en kloostergebouwen.
 • Verrichten van archiefonderzoek.
 • Verzorgen van publicaties.
 • Organiseren van excursies ten behoeve van de eigen leden.
 • O, kom er eens kijken … Sint-Nicolaas en ’s‑Hertogenbosch (2010).
 • Houden van exposities.
 • Opzetten van wandelroutes langs religieus erfgoed.
 • Verzorgen van lezingen.
 • Voorzien in informatiebehoeften.

Voorbeelden

Organisatie van symposium ‘Zonder beleid geen toekomst’ in het kader van het jaar van het religieus erfgoed (2008). Publicaties:

 • Sint Pieter: een verdwenen parochiekerk uit de binnenstad van ’s‑Hertogenbosch (2006).
 • Antoniuskerk ’s‑Hertogenbosch, Centrum van geloofsleven op de Muntel (2007).
 • Sint-Josephkerk van de paters Redemptoristen ’s‑Hertogenbosch 1859-1971 (2009).
 • Schuilkerken en hun bedienaren in ’s‑Hertogenbosch 1629-1811 (2010).
 • O, kom er eens kijken… Sint-Nicolaas en ’s‑Hertogenbosch (2010).
 • Ontwikkelingsvisie religieus erfgoed ’s‑Hertogenbosch (2011).

Regelmatige bijdragen over religieus erfgoed in het KringNieuws, zoals ‘Heiligen op het spoor, religieus beeldhouwwerk in ’s‑Hertogenbosch’ (2008).

Overige activiteiten: klokkenrondleiding (2012).
Terug naar boven