Taak:

Het beantwoorden van de vraag ” Wat van de cultuurhistorie binnen het Zuid Willemspark  wil de Kring meegenomen en overgedragen zien aan onze kinderen en kindskinderen? ” Daarom ontwikkelen wij een door het bestuur goedgekeurd Kring Erfgoedplan Zuid Willemspark (ZWP). Dit erfgoedplan moet de in de eerste regel  gestelde “wat”-vraag beantwoorden en geeft daarbij tevens antwoorden op de “hoe”-vragen. Het “hoe” kan dus zijn dat de Kring zelf uitvoert,  bijdraagt aan de uitvoering door anderen of adviseert aan derden over de invulling.

Datum oprichting:

30 augustus 2018.

Speerpunten:

  • Alle leden van de werkgroep op hetzelfde informatieniveau brengen.
  • Verkennen Kop van ’t Zand.
  • Verkennen cluster Citadel-Kruithuis-Binnenhavenmonding.
  • Beleggen van een brainstormsessie ten einde te komen met gezamenlijk gedragen werkgroep standpunt.

Contactpersoon:

Jos van Bruggen

Terug naar boven