Doelstelling

Opgraving Minderbroedersklooster in 2008
Opgraving Minderbroedersklooster in 2008.

Het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van de Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch door het stimuleren en concentreren van de aandacht voor en de studie naar alle onderwerpen die archeologisch van belang zijn. Hieronder vallen het behoud van het zogenaamde bodemarchief van ’s‑Hertogenbosch, het onderzoek naar bodemvondsten en archiefonderzoek, maar ook het uitdragen van de verworven kennis hierover.


Werkwijze/Activiteiten

De werkgroep realiseert deze doelstellingen door middel van:

Opgraving hoek Hinthamerstraat Mgr. prinsenstraat in 2004.
Opgraving hoek Hinthamerstraat Mgr. prinsenstraat.
  • Het signaleren van bodemverstoringen, bodemvondsten en onvoorziene ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Het behartigen van de belangen voor het behoud van archeologische vondsten en het verwerven van kennis over de archeologie.
  • Het kritisch volgen van, het meewerken aan en het zelfstandig doen van archeologisch onderzoek.
  • Het zichtbaar maken van, en meewerken aan het onderhoud en beheer van archeologische monumenten.
  • Diepgaand archiefonderzoek met betrekking tot het cultureel erfgoed van onze stad, primair in relatie tot voorgaande activiteiten.
  • Het presenteren en publiceren daarover.

Uitreiking prijs

Foto: Harry Satter

Terug naar boven