Een interessante uitgave! Nu in onze winkel.

Twee eeuwen dienstbaar en barmhartig’, ‘Congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw in ’s-Hertogenbosch.

Ook telefonisch te bestellen op werkdagen van 10.00-13.00 uur of via algemeen@kringvrienden.nl

Congregaties en orden van religieuzen hebben vanaf 1820 een grote rol gespeeld in de emancipatie van de katholieke bevolking van de stad. Generaties Bosschenaren en de inwoners van de omliggende dorpen, hebben onderwijs bij zusters, broeders en fraters gevolgd. Andere religieuzen verdienden hun sporen in de gezondheidszorg, het sociaal-maatschappelijk werk en in het pastoraat. Kortom zij hebben gedurende bijna twee eeuwen bijgedragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, de gezondheidszorg en het maatschappelijk leven in ’s-Hertogenbosch.

De leden van de congregaties zijn nu hoogbejaard en hebben hun taken veelal overgedragen aan leken. Hun activiteiten en het resultaat van hun werken zijn zo waardevol dat ze bewaard dienen te worden voor het nageslacht.

Een projectgroep uit de Werkgroep Kerken & Kloosters van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar alle in de stad werkzame congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw. In deze periode hebben 25 religieuze groeperingen voor lange en soms voor kortere tijd hun krachten gegeven voor het heil van de stad en zijn bewoners.

De vier auteurs Geert Donkers, Toine Janssen, Bert Subelack en Ton Vogel hebben de resultaten van de studie vastgelegd in een fraai geïllustreerde uitgave. Mgr. G. M. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, schreef het voorwoord bij dit boek.

De prijs is vastgesteld op € 29,75.

Ook telefonisch te bestellen op werkdagen van 10.00-13.00 uur of via algemeen@kringvrienden.nl

 

Terug naar boven