Een interessante uitgave! Nu in onze winkel.

Nog voor het eind van het jaar verschijnt het boek ‘Twee eeuwen dienstbaar en barmhartig’, ‘Congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw in ’s-Hertogenbosch’.

Congregaties en orden van religieuzen hebben vanaf 1820 een grote rol gespeeld in de emancipatie van de katholieke bevolking van de stad. Generaties Bosschenaren en de inwoners van de omliggende dorpen, hebben onderwijs bij zusters, broeders en fraters gevolgd. Andere religieuzen verdienden hun sporen in de gezondheidszorg, het sociaal-maatschappelijk werk en in het pastoraat. Kortom zij hebben gedurende bijna twee eeuwen bijgedragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, de gezondheidszorg en het maatschappelijk leven in ’s-Hertogenbosch.

De leden van de congregaties zijn nu hoogbejaard en hebben hun taken veelal overgedragen aan leken. Hun activiteiten en het resultaat van hun werken zijn zo waardevol dat ze bewaard dienen te worden voor het nageslacht.

Een projectgroep uit de Werkgroep Kerken & Kloosters van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar alle in de stad werkzame congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw. In deze periode hebben 25 religieuze groeperingen voor lange en soms voor kortere tijd hun krachten gegeven voor het heil van de stad en zijn bewoners.

De vier auteurs Geert Donkers, Toine Janssen, Bert Subelack en Ton Vogel hebben de resultaten van de studie vastgelegd in een fraai geïllustreerde uitgave. Mgr. G. M. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, schreef het voorwoord bij dit boek.

Het boek zal van 27 november te koop zijn in het KringHuis.

De prijs is vastgesteld op € 29,75.

 

Terug naar boven