Regels en voorwaarden reserveringen.

ORGANIGRAM

Toelichting

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Van alle leden zijn 384 mensen binnen de Kring actief als vrijwilliger. De dagelijkse leiding wordt gevormd door het bestuur. Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht. Alle ondersteuning wordt gecoördineerd door het Bedrijfsbureau. Alle Kring-activiteiten zijn organisatorisch ingedeeld in drie “takken”: varen, rondleiden en het Kenniscentrum. In het Kenniscentrum zijn alle heemkunde-werkgroepen samengebracht.

 

Het bestuur van de Kring heeft al geruime tijd geleden twee afzonderlijke stichtingen opgericht en daarin enkele activiteiten ondergebracht. Dit is gebeurd vanwege aspecten van aansprakelijkheid. Het bestuur van die stichtingen bestaat voor een meerderheid uit bestuursleden van de Kring, waaronder de voorzitter. Deze stichtingen zijn feitelijk steunstichtingen van en voor de Kring. In de Stichting Binnendieze is het varen op de Binnendieze, het varen van de Handelsroute op de Stadsdommel en het varen op de Dommel met de salonboot Frederik Hendrik ondergebracht.

De Stichting Gastheerschap is thans “slapend”. In deze stichting hebben momenteel geen activiteiten plaats. In 2014 is de Stichting De Boschboom opgericht. Deze stichting is ook “slapend”.

 

Terug naar boven