Algemene Ledenvergadering op 26 juni 2019

Het bestuur van de Vereniging Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch nodigt zijn leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 26 juni 2019 om 19.30 uur in Jheronimus Bosch Art Center, Jeroen Boschplein 2 te ’s-Hertogenbosch (binnenkomst vanaf 19.00 uur).

Agenda en jaarverslag 2018 zijn op 28 mei per post cq mail verzonden aan onze leden.

Terug naar boven