Doelstelling

 • Verzamelen van ‘wat dan ook’ over ’s‑Hertogenbosch.
 • Ordenen van de verzamelingen zodat deze toegankelijk worden.
 • Bepaalde onderwerpen over de stad uitzoeken.
 • Het attent maken op mogelijke uitbreidingen van de verzamelingen.
 • Het bekijken en bestuderen van elkaars verzamelingen.
 • Het (al dan niet gevraagd) adviseren met betrekking tot ieders verzameling.
 • Het tentoonstellen van een bepaalde collectie.
 • Het gezamenlijk bezoeken van ruilbeurzen en tentoonstellingen.
 • Vragen over ’s-Hertogenbosch van leden en niet-leden (proberen) te beantwoorden.

Werkwijze

 • Het systematisch nagaan wie wat verzamelt.
 • Zoveel mogelijk catalogiseren/archiveren.
 • Publiceren over ’s‑Hertogenbosch vanuit onze verzameling.
 • In ieder geval een publicatie voor elke uitgave van Bossche Kringen.
 • Inventariseren welke tijdschriften voor ons interessant zijn.
 • Het verwerven van tentoonstellingsmateriaal, zodat wellicht daarin een min of meer vaste herkenbare lijn komt.

 

Terug naar boven