Diner Koning Willem I College

In meerdere Bossche Kringen staat het Historisch Diner aangekondigd op 30 november. Samen met het koning Willem 1 College zijn we op zoek naar een creatief vervolg van deze activiteit waarbij in ieder geval het woord “historisch” komt te vervallen evenals de datum.

Wat wordt het dan? Ideeën zijn er genoeg en na de grote vakantie worden er spijkers met koppen geslagen. Hierover zullen we u natuurlijk informeren en hopelijk zodanig enthousiasmeren dat een grote deelname verzekerd is.

Terug naar boven