Uitgave: 2017
179 pagina’s
€ 19,95

De stad ‘s-Hertogenbosch (ontstaan in de 12e eeuw) heeft een rijke geschiedenis.
Dat blijkt nog uit het stratenpatroon en de vele historische gebouwen en plaatsen die de stad kent.
In de geschiedenis van de stad heeft de religie in de loop der eeuwen een grote plaats ingenomen; eerst de roomskatholieke- en daarna ook de protestantse religie. Dat is nog te zien aan het groot aantal kerken en (klooster)kapellen welke in de stad aanwezig zijn (waren). Die kerken bevatten vaak eeuwenoud meubilair terwijl er ook prachtige orgels in aanwezig zijn.

Helaas zijn er door het afnemend kerkbezoek als gevolg van het verminderde kerkelijke besef, veel kerken leeg komen te staan. Sommigen daarvan zijn inmiddels door sloop verdwenen, maar anderen kregen een nieuwe bestemming. Deze trend zet zich nog steeds door.
Bij de laatste herschikking van de parochies in het bisdom Den Bosch ontstonden er per 2015 een kleiner aantal beschikbare hoofdkerken voor de vieringen. Per medio 2015 blijven er in de stad 2 hoofdkerken 4 kapellen over. Dat zijn als hoofdkerk: de Sint-Jan en de Willibrordkerk, en als kapelkerken:
De Heilige Annakerk (Hintham), de Annakerk (Emmaus in West), de H. Sacramentskerk en de Sint-Lucaskerk.

Over de stad en haar bezienswaardigheden zijn veel mooie boeken verschenen. Echter een boekje waarin de kerken en de daarin aanwezige orgels zijn bijeengebracht ontbreekt tot op heden. Reden voor mij een poging te wagen om alle bekende en gepubliceerde gegevens over deze kerken/kapellen en haar orgels bijeen te brengen.

Dit boekje wil daarvan het resultaat zijn. Voor deze beschrijving is een keuze gemaakt uit die kerken en kapellen waarin orgels aanwezig zijn of waren en die nog als zodanig te herkennen of toegankelijk zijn. Daarbij zijn ook begrepen die kerken en kloosters die herbestemd zijn.

Voor een goede historische beeldvorming zijn ook die kerken opgenomen, die nu niet meer aanwezig zijn, maar bij de stadgenoten nog in het geheugen staan gegrift.

Terug naar boven