Taak:

 • De werkgroep Vestingwerken bevordert de instandhouding en de herkenbaarheid van de vesting en de Stelling van ’s-Hertogenbosch met de daarbij behorende militair-historische infrastructuur zoals die zich heeft ontwikkeld tot het einde van de 19e eeuw, inbegrepen krijgshistorie, krijgskunde en inundaties.
 • De werkgroep bevordert de instandhouding en herkenbaarheid van de overblijfselen van de Staatse belegeringswerken van het Beleg van 1629.
 • De werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeenten waarin de vesting, de Stelling en de belegeringswerken liggen. Zij adviseert hierbij over projecten die deze (kunnen) raken. De nadruk ligt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.
 • De werkgroep verzamelt kennis over vestingbouwkunde, militaire inundaties krijgshistorie en krijgskunde en draagt deze uit.
 • De werkgroep houdt de syllabus up-to-date voor de module “Vestingwerken” van de cursus Boschlogie.
 • De werkgroep ondersteunt desgevraagd de stads- en schippersgidsen.

Datum oprichting:

18 november 1996.

Speerpunten:

Voor 2021:

 • De werkgroep zal in 2021 veel tijd en aandacht schenken aan het uitwerken van de thema’s voor het Kruithuis als vestingmuseum.
 • Voor het project ‘Samen op weg naar 2029’ zal samen met de Stichting de Groene Vesting diversen activiteiten worden ontplooid voor kennis overdracht over het beleg van 1629 in het kader van de beleving van de linie 1629.

Daarnaast gelden voor 2021 de algemene speerpunten:

 • Onderzoek van de historie en de vestingbouwkundige ontwikkelingen van de vesting, van de Stelling ’s-Hertogenbosch en van de belegeringswerken van 1629.
 • Onderzoek van de ontwikkeling van de militaire inundaties in de Stelling van ’s-Hertogenbosch.
 • Kritisch volgen van de (restauratie)plannen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten.
 • Binnen de spelregels van de Kring Vrienden adviseren, gebruikmaken van inspraakprocedures en zo nodig bezwaar aantekenen tegen ongewenste ontwikkelingen. Hierbij overlegt en coördineert de werkgroep met andere belanghebbende organisaties.
 • Geven van vestingbouwkundige voorlichting en lezingen.
 • Verzorgen en realiseren van de modules Vestingwerken van de cursus Boschlogie III en een bijdrage leveren aan de cursus Boschlogie I en de Rambo-cursus van de gemeente en aan interne opleidingen en bijscholingen van De Kring Vrienden.

Contactpersoon:

Jan van den Berg.

 

Terug naar boven