Link naar website Bossche klokkengroep.

Kerken en kloosters_1Doelstelling

Het vergaren en uitdragen van kennis op het gebied van materieel en immaterieel religieus erfgoed in ’s‑Hertogenbosch.


Taak:

Doelstelling van de werkgroep is het verzamelen en uitdragen van kennis op het gebied van het materieel en immaterieel religieus erfgoed in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast rekent de werkgroep het tot zijn taak een standpunt in te nemen ten aanzien van zinvol en gepast hergebruik van vrijkomende kerk- en kloostergebouwen anders dan oorspronkelijk bedoeld en dat standpunt ook gevraagd en ongevraagd op alle mogelijke manieren uit te dragen.

Datum oprichting:

26 januari 2000

Speerpunten:

 • Uitgifte van een boek over de glas-in-loodramen in de St Jan;
 • Vervolg op het boek “Kerken en kapellen in ‘s-Hertogenbosch en hun orgels”;
 • Uitgave van een boek over 23 congregaties die in de 19e en 20ste eeuw in ‘s-Hertogenbosch gevestigd zijn geweest of nog zijn gevestigd;
 • Inventarisatie en digitale opslag van gegevens over oude graven en grafmonumenten en/of -ornamenten op de Bossche begraafplaats in Orthen vanaf 1826;
 • Het actueel houden van de website over het klokkenbestand in de stad;
 • Onderzoek naar de herkomst van het 17de -eeuwse mechanische uurwerk in de St Cathrienkerk;
 • Het onderzoeken van de wijze van openbare tijdsaanduiding in de stad door middel van onder meer zonnewijzers en mechanische uurKerken en kloosters_2werken;
 • Het bewaken van het ontwikkelen van een passende bestemming voor de St Cathrienkerk;
 • Het deelnemen aan presentaties bij de Cursus Boschlogie;
 • Het leveren van bijdragen aan het tijdschrift “Bossche Kringen” door het leveren van artikelen.

Contactpersoon:

Gerard Boode

Voorbeelden

Organisatie van symposium ‘Zonder beleid geen toekomst’ in het kader van het jaar van het religieus erfgoed (2008). Publicaties:

 • Sint Pieter: een verdwenen parochiekerk uit de binnenstad van ’s‑Hertogenbosch (2006).
 • Antoniuskerk ’s‑Hertogenbosch, Centrum van geloofsleven op de Muntel (2007).
 • Sint-Josephkerk van de paters Redemptoristen ’s‑Hertogenbosch 1859-1971 (2009).
 • Schuilkerken en hun bedienaren in ’s‑Hertogenbosch 1629-1811 (2010).
 • O, kom er eens kijken… Sint-Nicolaas en ’s‑Hertogenbosch (2010).
 • Ontwikkelingsvisie religieus erfgoed ’s‑Hertogenbosch (2011).

Regelmatige bijdragen over religieus erfgoed in het KringNieuws, zoals ‘Heiligen op het spoor, religieus beeldhouwwerk in ’s‑Hertogenbosch’ (2008).

Overige activiteiten: klokkenrondleiding (2012).
Terug naar boven