Taak:

Het opsporen van, het in ere herstellen én de juiste aandacht vestigen op kleine monumenten van cultuur

Het kleine Monument_2

historische waarde in ’s‑Hertogenbosch. Het mede hierdoor enthousiasmeren en activeren van direct betrokkenen. De resultaten van onze inspanningen worden mogelijk gemaakt in nauwe samenspraak met particulieren en in voorkomende gevallen met de gemeente ’s‑Hertogenbosch.

Ons Motto : Kleine monumenten zijn geen wegwerpartikelen!

Datum oprichting:

Het kleine Monument_1

14 december 1989.

Speerpunten:

  • Beantwoorden van vragen van uit de gemeenschap over kleine monumenten.
  • Beschermen en behouden van cultuur historische ornamenten en verdwenen kleine monumenten opsporen en terugbrengen in de openbare ruimte.

Contactpersoon:

Hans van Bavel

Voorbeelden

  • De Vaas van Vreugde, Julianaplein.
  • Herplaatsen glas-in-lood ramen Muntelkerk.
  • Hof van Zevenbergen, Borstbeeld van Karel V.
  • Restauratie Heilig Hartbeeld, Emmaplein.
  • Gevelstenen langs de straat en aan de Binnendieze.
Terug naar boven