Taak:

  • Het Kenniscentrum zorgt voor de afstemming van de activiteiten van de cultuurhistorische werkgroepen. Zij initieert en coördineert de communicatie tussen de werkgroepen, met het Bestuur van de Kring Vrienden (KV) en in voorkomend geval met externe partijen.
  • Het Kenniscentrum verzamelt van elke van de werkgroepen het jaarverslag en de speerpunten voor het nieuwe jaar en brengt deze ter kennis van het Bestuur KV.

Datum Oprichting:

maart 2002 als Kring Monumenten Commissie.

Bestuursleden:

  • Voorzitter: Frans Croonen
  • Secretaris: Leo Venrooy
  • Voorzitters van de KC cultuurhistorische werkgroepen

Speerpunten:

  • Het optimaliseren van de intermenselijke verhouding tussen de werkgroepen en het bestuur KC en het verbeteren van de verbinding met het Bestuur KV.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen de werkgroepen en de andere delen van de Kring Vrienden (schippers en gidsen) door, indien gewenst, de oprichting van InterDisciplinaire Werkgroepen (IDW’s).
  • Het bevorderen van de communicatie over de kennis die door de werkgroepen wordt vergaard door het voortdurend actualiseren van de KC pagina op het KringNet. Het in bedrijf nemen van een database voor heemkunde zal hiervoor de basis gaan vormen.
  • Het verbeteren van de mogelijkheid tot interactie in de vergaderruimte in het KringHuis door de aanschaf van een digitaal interactief beeldscherm en de realisatie van de opleiding van bedienend personeel voor dit hulpmiddel tot op werkgroep niveau.

Contactpersoon:

Secretaris:  Leo Venrooy
Kringhuis   Parade 12
Postbus 1162
5200 BE ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 073-6135098
Fax: 073-6146021
Info: algemeen@kringvrienden.nl

 

 

 

 


 

Terug naar boven