Herdenking WOII bij de Wilhelminabrug

Hier volgt een kort verslag van de voorzitter van werkgroep Het Kleine Monument, Hans van Bavel, over de herdenking bij de Wilhelminabrug, bij het herinneringssteentje van Piet Kerssens en waar werd stilgestaan bij alle slachtoffers van de oorlog 1940-1945.

De Bevrijding

27 oktober 1944 – De bevrijding van ‘s-Hertogenbosch wordt jaarlijks herdacht op verschillende plaatsen in onze stad. Zo wordt er stilgestaan bij de Wilhelminabrug (voormalige Stationsbrug) waar fel is gestreden en uiteindelijk  een ‘Staakt het vuren’ werd afgekondigd. Dit was het begin van de bevrijding waar vlak van te voren nog twee Bosschenaren, respectievelijk Piet Kerssens en Enrico Marcolina de geallieerde troepen hielpen en sneuvelden door een sluipschutter.

De Oranjezaal van het stadhuis

Met medewerking van de Gemeente worden beide families en belangstellenden ontvangen op het Stadhuis in de indrukwekkende Oranjezaal. In deze zaal zijn schilderijen van de Oranjes te zien, maar ook zijn het Epitaaf en Schrijn opgesteld als herinnering aan omgekomen verzetslieden en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. De namen van slachtoffers zijn op het Epitaaf in steen gehouwen door steenhouwer Peter Roovers met een boodschap voor de toekomst:  “Dat uit al dit zinloze, mensenmoordende geweld,  toch de bezinning zal oprijzen, die de vrede brengt”.  Het Schrijn bewaart zowel documenten als persoonlijke herinneringen van de slachtoffers.

Wilhelminabrug
herdenking wilhelminabrug

Na de ontvangst wandelen familie en anderen naar de Wilhelminabrug waar de herdenking plaatsvindt. Ruim vijftig belangstellenden, waaronder familieleden en Veteranen van de Oude Stomp, woonden uiteindelijk de herdenking bij. Het geheel werd opgeluisterd door muzikale ondersteuning van René Coense. Met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus werd de herdenking afgesloten. Na afloop werden beide families uitgenodigd voor een afsluitend samenzijn.

Terug naar boven