Met grote instemming heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) maandagavond 16 januari de Raad van Toezicht gekozen. Raymond Grether en Jef Oomen waren kandidaat en werden door de 85 aanwezigen gekozen. Hiermee heeft de Kring voor het eerst in haar bestaan een Raad van Toezicht. De leden zijn benoemd voor drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. Voorafgaand aan de stemming in sociaal cultureel centrum De Helftheuvel, stelden de kandidaten zich persoonlijk voor. In oktober 2020 is Jos Koldeweij toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Raymond Grether trapte af door te melden dat hij niet in onze mooie stad woont maar in Haarsteeg. “Ik ben daar voor de paarden naar toe gegaan, lekker buiten wonen.” Hij vertelde dat hij zich mede heeft ingezet voor de totstandkoming van het Bolwerk Sint-Jan en dat hij zich later bezighield met het weer vlottrekken van het omvangrijke project Bartenbrug. “Heb ik me lekker mee bemoeid. Ik vind het leuk samen naar oplossingen te zoeken. Dat hoop ik hier bij de Kring ook te kunnen doen.”

Jef Oomen kwam in 1982 naar Den Bosch waar hij, zo schetste hij, op de mooiste plek kwam te werken: aan de Parade op nr. 28. “Ik keek vanaf mijn bureau zo onder de bomen door op de Parade!” Notaris Jef Oomen zegt te houden van besturen en van muziek. Hij is onder meer actief bij het Internationaal Vocalisten Concours (IVC). “Ik ben sociaal en maatschappelijk betrokken onder meer bij het project tegen (ouderen)mishandeling Het houdt niet op, niet vanzelf. Bij de Kring hoop ik me in te kunnen zetten voor de vereniging en de stad, want de Kring zorgt in de stad voor een hele grote verbinding.” Jef Oomen woont in Maliskamp.

Jos Koldeweij was onder meer verantwoordelijk voor de tentoonstellingen ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’ (Het Noord-Brabants Museum 2016), ‘Liefde & Devotie. Jheronimus Bosch’. Mede dankzij ons werk kwamen een miljoen bezoekers in aanraking met een mateloos intrigerende kunstenaar van meer dan 500 jaar geleden. Zijn ogen gaan er nog steeds van schitteren. Dit was echt een vergroting van het cultuurhistorisch bewustzijn van de inwoners en bezoekers aan de stad ’s-Hertogenbosch. Na een kwarteeuw gaat Prof. dr. Jos Koldeweij hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit met pensioen. “Maar ze noemen me een Bosch-kenner, en daar mijn vak mijn grootste hobby is…”, aldus Jos.

 

 

Verslagen Raad van Toezicht

Verslag RvT 2020

Verslag RvT 2021

 

Terug naar boven