De vereniging Kring Vrienden van ’s‑Hertogenbosch heeft meerdere doelstellingen:

  • Meer belangstelling en liefde kweken voor ’s‑Hertogenbosch.
  • Het beoefenen van de praktische en theoretische heemkunde alsmede archeologie in de gemeente ’s‑Hertogenbosch.
  • Het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van ’s‑Hertogenbosch met de daarin aanwezige waardevolle en karakteristieke bebouwing, de structuur van de openbare ruimte, de wallen, grachten en Binnendieze en het stadsgezicht.
  • Het vergroten van het cultuurhistorisch bewustzijn van inwoners van ’s‑Hertogenbosch en van de bezoekers aan onze stad.
Boot Uilenburg bij Vughterstraat
Schippersgids in de Uilenburg nabij de Vughterstraat

Actieve vrijwilligers
Mede door de breed georiënteerde doelstellingen van onze vereniging is het aantal leden ook aanzienlijk. Op dit moment telt onze vereniging ruim 2.300 leden die de cultuurhistorie van onze mooie stad een warm hart toedragen. Een groot gedeelte van deze leden, circa 380, zetten zich met grote regelmaat in als vrijwilliger.

’s‑Hertogenbosch spreekt aan
Onze vrijwilligers delen vrijwel dagelijks op een gastvrije, hartelijke en boeiende wijze hun liefde voor de stad met u. Zij verzorgen rondleidingen, wandelingen en vaartochten en zorgen er voor dat uw dagje uit in ‘s-Hertogenbosch een mooie, blijvende herinnering wordt.


 

Terug naar boven