1. van den Eerenbeemt, Dialectgrammatica van het Bosch, Den Bosch, januari 1930

Hierin komen alle aspecten van het Bosch aan bod: klankleer, woordvorming, woordvolgorde, woordbetekenis. Van zijn studie bestaat één handgeschreven exemplaar, dat zich bevindt in de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

  1. Weijnen, Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant, Fijnaart 1937

Zoals de titel al aangeeft, komt in deze dissertatie meer aan bod dan het Bosch. Sterker nog: het opsporen van de vindplaatsen waar het Bosch vernoemd wordt, vraagt enige inspanning. Regelmatig verwijst hij naar het werk van Van den Eerenbeemt. De gedetailleerde studie laat zien dat het Bosch op het grensgebied ligt van het door Weijnen onderscheiden Noord-Meierijs, Maaslands, Hollands-Brabants en Tlburgs. Ook doet hij de uitspraak dat er op dat moment in de stad door een bepaalde sociale laag nog een soort Bosch gesproken wordt dat dichter bij de omringende dialecten staat. De taalgrenzen tussen het Bosch en het Rosmalens zijn duidelijk uitgewerkt. Deze grenzen krijgen ook aandacht in: A. Weijnen, Den Bosch en Noord-Brabant, Brabantia Nostra 3, 1 (1937), pp. 57-61

  1. Bruens, Spul van de Rul; Uitdrukkingen van Bossche kneupen, ’s-Hertogenbosch 1976

Een bijzonder smakelijke en vermakelijke uitgave, zeker ook door de illustraties van Guus Ong.

  1. Reelick e.a. Bosch’ Woordenboek, ’s‑Hertogenbosch 1993
Terug naar boven