Geïnspireerd door het Groot Dictee der Nederlandse Taal (1990) ontstonden al snel ‘regionale varianten’. Het Groot Diktee van de Tilburgse Taol beleefde de eerste versie in 1994; het Grôôt Bosch Dictee volgde in 1996.
Het Noord-Brabants Genootschap greep in 1995 de belangstelling voor het organiseren van dit soort dictees aan om meer samenhang na te streven in de gebruikte spellingwijzers. Die ‘uniformerende’ activiteiten o.l.v. Mira Ficq-Weijnen groeiden uit tot een internationaal Brabants initiatief. Dit leidde tot de uitgave ‘Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentiespelling voor alle Brabantse dialecten’, Leuven 1999 (ISBN 90-334-4378-3, 80 blz.).

Terug naar boven